Transformace populismu a nacionalismu v zemích Visegradu


Transformation of populism and nationalism in the V4 countries


ID 21820042

O projektu 


Hlavní cílem projektu je vytvořit komplexní pohled na problematiku populismu a nacionalismu z pohledu vybraných společenskovědních disciplín a vzájemné komparace všech společenskovědních aspektů z pohledu států V4 a transformace získaných poznatků do pedagogické praxe.

Projekt volně navazuje na již na úspěšně řešený standardní Visegradský projekt: Social, Cultural, Ethical and Politics Aspects of Migration in the Context of Civic Education  (ID 21610139, doba řešení 01. 09. 2016 - 31. 10. 2017).

Aktuality 


Dne 4. 9. 2020 proběhlo další z mezinárodních sympozií v rámci projektu, tentokrát v Trenčíně na Slovensku. Byly diskutovány nejen výstupy řešitelského kolektivu, ale při neformální části setkání, také možnost další spolupráce. Podrobnější informace o tématech naleznete v programu sympozia ZDE .


Ve dnech 29. - 30. 1. 2020 proběhlo další z mezinárodních sympozií v rámci projektu, tentokrát v polské Opoli. Byly představeny výstupy nejen řešitelského kolektivu, ale i zahraničních kolegů, kteří se tématu podrobněji věnují. Podrobnější informace o tématech naleznete v programu sympozia ZDE .


Ve dnech 17. - 19. 9. 2019 proběhne Mezinárodní vědecké sympozium v maďarské Pécsi. Na něm řešitelé představí dílčí části svých výzkumů a v diskuzi budou analyzována řešení s projektem souvisejících problémů (viz program akce ZDE ).


Ve dnech 18. - 21. 8. 2019 se v rámci projektu konal již XXVI. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. Program dostupný ZDE . Tiskové zprávy z celé akce, včetně fotografií jsou k dispozici ZDE ZDE .


Dne 30. 4. 2019 se bude na PdF UP v Olomouci konat Mezinárodní vědecká konference pro studenty doktorských studijních programů. Podrobné informace naleznete ZDE  a přihlášku ZDE .

Rešitelé projektu 


Hlavní řešitel


Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

Řešitelé


Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.

PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

doc. PhDr. Karel Konečný, Ph.D.

Partneři projektu 


Uniwersytet Opolski, Instytut Historii 

Prof. dr hab. Małgorzata Świder


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie 

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.


University of Pécs; Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development 

Dr. habil. Zoltán Huszár, PhD

Dr. habil. Péter Várnagy, PhD

Dr. habil. Zsolt Nemeskéri, PhD

Dr. habil. Iván Zádori, PhD

Fotogalerie 


Mezinárodní vědecká konference pro studenty doktorských studijních programů


visegrad 1
visegrad 2
visegrad 3
visegrad 4
visegrad 5
visegrad 6
visegrad 7
visegrad 8

Sympozium v Maďarsku


sympozium_madarsko 1
sympozium_madarsko 2
sympozium_madarsko 3

Sympozium v Trenčíně


sympozium_trencin 1
sympozium_trencin 2
sympozium_trencin 3
sympozium_trencin 4
sympozium_trencin 5
sympozium_trencin 6
sympozium_trencin 7